Dit is met Scherp!

Echt geraakt worden door wat je ziet, hoort of voelt is een bijzondere sensatie. Het gebeurt niet zomaar namelijk. Onze zintuigen zijn gevoelig voor allerlei prikkels maar toch hebben niet alle prikkels dezelfde impact. Waardoor het ook is; wanneer je echt geraakt wordt, kan het effect soms zo indringend zijn dat het zich niet meer laat verbergen. met Scherp! gaat voor haar opdrachtgevers op zoek naar dit raakmoment. Dat doen we door scherp te focussen op wat uw doelgroep beweegt. We zoeken naar de kanalen waarmee we uw doelgroep écht kunnen raken.

Verbindingskracht!

met Scherp! staat voor verbindingskracht tussen creatie en communicatiekanalen. Daar waar een communicatiebehoefte is en waar een brug tussen creatieve concepten en communicatiekanalen gebouwd moet worden, daar hoort met Scherp!

Doeltreffend!

Doeltreffend en onderscheidend is waar we ons op laten voorstaan. Vanuit onze kennis van media en middelen kunnen we richting geven aan het communicatieproces en daarmee de boodschap nog krachtiger en meer onderscheidend maken.

Ben gewaarschuwd!

Maar ben gewaarschuwd; met Scherp! laat zich niet beperken tot wat gebruikelijk of gangbaar is. We gaan aan de slag met een scherpe blik op het doel en laten ons daarbij leiden door wat uw doelgroep met uw product, dienst of organisatie bindt. Onderscheidend, opvallend, scherp en positief prikkelend, dat zijn de bepalende elementen van de met Scherp! aanpak.

met Scherp! weet je doelgroep te raken